2014

Coming Home

  • Drama
  • Family

A Chinese man is forced into marriage and flees to America, but when he returns home, he is sent to a labor camp.

Cast

Gong LiFeng Wanyu
Chen Dao-MingLu Yanshi
Guo Tao
Zhang Jia-Yi
Yan Ni
Zhang Huiwen

View Full Cast >

Images