Comedy

Double Bliss

  • Directed By: Chun Kim

Synopsis: shaw production

Cast
Ching Li

Li Mingzhu (Li Ming-Chu)

Chin Feng

Zhou Guodong (Chu Kuo-Tung)

Leung Sing-Bo

Li Yaozu (Li Yao-Tsu)

Kao Pao-Shu

Mrs. Li

Wei Pin-ao

Zhou Rongzong (Chu Yung-Chung)

Ou-Yang Sha-Fei

Mrs Zhou (Mrs. Chu)

Photos and Posters

No Images Found

No Posters Found

Writers: Kao Lin
Meta Score: Coming Soon
Rotten Tomaotes: Coming Soon
Studio:
Release Date: Not Available
Box Office: Not Available
Budget: Not Available
Related Articles

No Articles Found

Related Videos

No Videos Found

Related Movies