1963

Ivan's Childhood

  • Drama
  • War

Poetic journey through the shards and shadows of one boy’s war-ravaged youth.

Cast

Valentin ZubkovCaptain Kholin
Nikolay GrinkoLieutnant Colonel Gryaznov
Yevgeni ZharikovLieutnant Galtsev
Irma RaushIvan's Mother
Vakentina MalyavinaMasha
Stepan KrylovCorporal Katasonov

View Full Cast >

Images