2015

Monster Hunt

  • Action
  • Comedy
  • Fantasy

Young monster kids try to make peace between the world of humans and the world of the monsters.

Cast

Bai BaiheHuo Xiaolan
Boran JingSong Tianyin
Jiang WuLuo Gang
Elaine JinGrandma
Wallace ChungBoss
Eric TsangZhu Gao

View Full Cast >

Images