Joey Wong

D.O.B: Jan 31, 1967 | Taiwan

29Credit Score

Joey Wong Cho-Yin (AKA Joey Wang, Wang Tsu Hsien, or Joey Ong Jyo Han/Hen) (Chinese: 王祖賢; pinyin: Wáng Zǔxián, born January 31, 1967) is a Hong Kong based Taiwanese-born actress.

Biography

Joey Wong Cho-Yin (AKA Joey Wang, Wang Tsu Hsien, or Joey Ong Jyo Han/Hen) (Chinese: 王祖賢; pinyin: Wáng Zǔxián, born January 31, 1967) is a Hong Kong based Taiwanese-born actress.